Nygamla vyer i Djupsjön

Sommaren 2010 avverkades den av många ansedda förtretliga skogen som planterades av SC A på gårdens åkermark på 50 talet. Det har nu blivit mycket ljusareoch öppnare runt stugorna i Djupsjön. Vi vill alla tacka Kalle Hansson för hans beslut att averka skogen.Sommaren 2010 avverkades den av många ansedda förtretliga skogen som planterades av SCA på gårdens åkermark på 50 talet. Det har nu blivit mycket ljusare och öppnare runt stugorna i Djupsjön. Vi vill alla tacka Kalle Hansson för hans beslut att averka skogen.

Här ser vi den effektiva skördaren som plockade ner skogen på mindre än två dagar.

Nya vyer även runt stugorna. Här har vi fått till en "Strandnära tomt" vid Arnes stuga.