Fastigheter

Fastigheter i Djupsjön

Det finns ett ganska stort antal fastigheter i Djupsjön, de flesta ägs av släktingar till tidigare bofasta

Här visar jag ett antal av dessa fastigheter

Gammelstugan med sin jordkällare

Nyuppsatt timmerstuga av Margareta ock Kalle Nylund

Gammalt Hebbre, tillbyggt av Ann-Marie Jacobsson och Alf Nilsson

Nyuppsatt sommarstuga av John Mårtensson

Gamla vedboden ombyggd till sommarstuga av Arne och Margot Jacobsson.

Numera ägs fastigheten av Bertil Jacobsson

Nyuppsatt sommarstuga av Karin och Christer Jacobsson

Numera ägs stugan av Ann-Katrin Nylund och Johan

Nyuppsatt timmerstuga av Eskil och Ingergerd Jacobsson

Numera ägs stugan av Håkan Jacobsson och Irene Pierre

Bild tagen i Djupsjön i början på 50-talet